ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 2η ΦΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.18/2018 ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΙΝΕΣ ΜΕΘ