417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Διαδικασία αιμοδοσίας

Δίνεις μόνο 10 λεπτά από το χρόνο σου !

  • Ο όγκος μιας μονάδας αίματος που λαμβάνεται είναι, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περίπου 450ml.
  • Η αιμοδοσία μιας μονάδας αίματος διαρκεί περίπου 10 λεπτά.
  • Η αναπλήρωση του όγκου του αίματος γίνεται σε λίγα λεπτά ή ώρες. Τα συστατικά του αίματος αναπληρώνονται πλήρως σε μικρό χρονικό διάστημα (περίπου σε ένα μήνα).
  • Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή του αίματος είναι μιας χρήσεως, αποστειρωμένα και δεν υπάρχει απολύτως κανένας κίνδυνος για τη μετάδοση νοσημάτων.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ:

Η επιλογή του αιμοδότη γίνεται από καλά εκπαιδευμένο και επαγγελματικά καταρτισμένο προσωπικό. Στην είσοδο του σταθμού αιμοδοσίας υπάρχει ειδικό έντυπο, το οποίο ο υποψήφιος αιμοδότης θα πρέπει να διαβάσει και να συμπληρώσει. Σκοπός των ερωτημάτων του εντύπου είναι η ασφάλεια της υγείας τόσο του αιμοδότη όσο και του δέκτη. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι αυστηρά προσωπική και ο υποψήφιος αιμοδότης καλύπτεται από το ιατρικό απόρρητο.

 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ:

Το τρύπημα της βελόνας είναι η μοναδική ενόχληση που προκύπτει κατά τη διαδικασία της αιμοδοσίας. Κάποιες ελαφρές ενοχλήσεις (πχ. αδυναμία ή ναυτία) ενδέχεται να εμφανιστούν σε υπερευαίσθητα άτομα. Ωστόσο σε γενικές γραμμές η όλη διαδικασία είναι πολύ καλά ανεκτή από το μεγαλύτερο ποσοστό των αιμοδοτών.

 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ:

Στο τέλος της αιμοδοσίας χορηγείται από το προσωπικό πορτοκαλάδα και ελαφρύ σνακ για ενδυνάμωση του αιμοδότη.