417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Ω.Ρ.Λ

(Παλαιά Πτέρυγα, Ισόγειο)
Δύναμη Κλινικής: 06 Κλίνες

Στα πλαίσια της λειτουργίας της Ωτορινολαρυγγολογικής κλινικής του νοσοκομείου ΝΙΜΤΣ εξετάζονται και αντιμετωπίζονται τόσο τα Τακτικά όσο και Επείγοντα περιστατικά της ειδικότητας μας. Στην ΩΡΛ κλινική λειτουργούν πρωινά Τακτικά ιατρεία κατόπιν ραντεβού, κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, από τις 09:00 έως τις 13:00. Ταυτόχρονα, για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών μας, λειτουργούν και απογευματινά Τακτικά ιατρεία.

 

Τα ΩΡΛ Εξωτερικά ιατρεία είναι εξοπλισμένα με σύγχρονες εξεταστικές μονάδες, ώστε να εξασφαλίζεται:

  • Η πλήρης ΩΡΛ κλινική εξέταση του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, με τη χρήση άκαμπτων και εύκαμπτων ενδοσκοπίων
  • Ο έλεγχος της ακοής σε απομονωμένο ακοολογικό θάλαμο με ακοογράφο και τυμπανογράφο
  • Η διενέργεια προγραμματισμένων μικροεπεμβάσεων με τοπική αναισθησία
  • Η διενέργεια δοκιμασίας κατάποσης

Παράλληλα, στα πλαίσια της κλινικής εκτελούνται Χειρουργικές Επεμβάσεις υπό γενική αναισθησία που καλύπτουν το φάσμα της ειδικότητάς μας. Επίσης, η ΩΡΛ κλινική συμμετέχει στο πρόγραμμα των γενικών εφημεριών του νοσοκομείου, εξυπηρετώντας επείγοντα περιστατικά της ειδικότητάς μας. Τέλος, στα πλαίσια της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης, η κλινική μας συμμετέχει σε Ελληνικά και Διεθνή Ιατρικά Συνέδρια και Σεμινάρια, ακολουθώντας τις σύγχρονες εξελίξεις της ειδικότητας, με στόχο την αρτιότερη προσέγγιση των ασθενών μας.

 

Προσωπικό κλινικής:
Κορδώση Γεωργία MD, Επιμ. Α’ ΕΣΥ
Ευαγγέλου Ιωάννης MD, MSc, Cert.(Aud.-Ot.) Τχης (ΥΙ)
Χαλκιαδάκης Βασίλειος MD, PhD, Επιμ. Β’ ΕΣΥ
Κουλιόπουλος Βάιος MD, MSc, επικ. Επιμ. Β’ ΕΣΥ

Σταυριδόπουλος Μεθόδιος MD, MSc, ειδικευόμενος ΩΡΛ

Φεργαδάκη Σωτηρία MD, PhD, ειδικευόμενη ΩΡΛ
Alrawashdeh Laith MD, ειδικευόμενος ΩΡΛ

 

Επικοινωνία:
Εξωτερικό ιατρείο ΩΡΛ: 2107288497
Ω.Ρ.Λ Κλινική: 2107288453
Ραντεβού: 2107288367
Email: ent.nimts@gmail.com