417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης (RT-PCR)

Το Εργαστήριο Μοριακής Διάγνωσης του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου, είναι εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας θερμοκυκλοποιητές που μπορούν να εξετάζουν ταυτόχρονα μέχρι 96 κλινικά δείγματα ο καθένας.

 

Το προϊόν της επεξεργασίας του κλινικού δείγματος εξετάζεται με τη χρήση εξειδικευμένων μοριακών KIT ανίχνευσης των γονιδίων-στόχων του RNA του ιού SARS-CoV-2, πιστοποιημένων για in vitro διάγνωση με διαπίστευση CE-ΙVD, πάντοτε με τη χρήση θετικού, αρνητικού και εσωτερικού ελέγχου.

 

Στο Εργαστήριό μας ανιχνεύονται τα γονίδια RdRP, ORF1ab, N, E και S. Το προϊόν της εκλεκτικής ενίσχυσης ενός γονιδίου-στόχου, εκφράζεται ως καμπύλη φθορισμού προς τον αντίστοιχο κύκλο ενίσχυσης.

 

Τέλος, το προϊόν απομόνωσης του κλινικού δείγματος από κάθε δείγμα που εξετάζεται φυλάσσεται σε βαθιά κατάψυξη και σε θερμοκρασία -80°C.