417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Μικροχειρουργική

Η έννοια της Μικροχειρουργικής στη νευροχειρουργική ειδικότητα βασίζεται στην εφαρμογή μίας χειρουργικής επέμβασης μέσω μικρής οπής (ανοίγματος) του εγκεφάλου ή του νωτιαίου μυελού, με κατεύθυνση στη χειρουργική βλάβη και χαρακτήρα ατραυματικό για τον πέριξ υγιή νευρικό ιστό (εγκέφαλο-νωτιαίο μυελό-νεύρα).

Η Μικροχειρουργική δεν συνίσταται αποκλειστικά στη χρήση του μικροσκοπίου κατά την εφαρμογή κάποιων συνηθισμένων νευροχειρουργικών επεμβάσεων αλλά, θα λέγαμε, ότι είναι ένας ολοκληρωτικά καινούργιος κλάδος γνώσης, μία διαφορετική έννοια.

 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εφαρμογή της Μικροχειρουργικής (μικροχειρουργικών τεχνικών) στο τομέα της νευροχειρουργικής ειδικότητας είναι:

1) ένα ειδικό ‘’οπλοστάσιο’’ εργαλείων μικροχειρουργικής

2) η επαρκής εκπαίδευση του νευροχειρουργού σε εργαστήριο Νευροχειρουργικής Ανατομίας.

 

Η εκπαίδευση του νευροχειρουργού στο εργαστήριο Νευροχειρουργικής Ανατομίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την διενέργεια μικροχειρουργικών επεμβάσεων στον εγκέφαλο και την σπονδυλική στήλη.

 

Η εκπαίδευση αποβλέπει στην επίτευξη των κάτωθι στόχων:

α) στην εξοικείωση/σωστή χρησιμοποίηση των εργαλείων μικροχειρουργικής και του μικροσκοπίου κατά την φάση των νευροχειρουργικών επεμβάσεων

β) στην ισχυρή απόκτηση ανατομικής γνώσης (τρισδιάστατη) στο χώρο που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή χειρουργικών προσπελάσεων σε δύσκολα προσβάσιμες περιοχές του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού

γ) την ανάπτυξη των καλούμενων ΄΄μικροχειρουργικών’’ τεχνικών (συρραφές-αναστομώσεις πολύ μικρών αγγείων και νεύρων, ανατομικοί διαχωρισμοί (dissections) ευγενών δομών του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού, εκπαίδευση στην προσέγγιση νευροχειρουργικών βλαβών μέσω φυσιολογικών οπών-ανοιγμάτων του εγκεφάλου)

 

Οι μικροχειρουργικές τεχνικές ενισχύουν την δεξιότητα του νευροχειρουργού προκειμένου με αυτοπεποίθηση να εκτελεί επεμβάσεις μέσω μικρών οπών του εγκεφάλου-νωτιαίου μυελού, να διατηρεί ένα αναίμακτο χειρουργικό πεδίο και να είναι σε θέση να ανταποκριθεί με επιτυχία στις εν’ δυνάμει προκλήσεις κάθε χειρουργικής επέμβασης.

 

Στόχος παραμένει πάντα η επιτυχής εξαίρεση κάθε φύσεως νευροχειρουργικών βλαβών, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον κίνδυνο εμφάνισης νευρολογικού ελλείματος για τον ασθενή.