417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Ιατρικές Υπηρεσίες

Οι ιατρικές, νοσηλευτικές και φαρμακευτικές υπηρεσίες που παρέχονται στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σείναι οι εξής:

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ