417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Αιματολογικό

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

(Παλαιά Πτέρυγα, 1ος όροφος)

 

 

Εξετάσεις που διενεργούνται καθημερινά από το αιματολογικό εργαστήριο:

Γενική αίματος, ΤΚΕ, Δ.Ε.Κ, Δοκιμασία δρεπανώσεως.

Φερριτίνη, Φυλλικό οξύ, Β12. 25 ΟΗ, Vit.D, Anti-CCP,ομοκυστεΐνη.

Έλεγχος πηκτικότητας: Χρόνος προθρομβίνης INR, Ινωδογόνο, aPTT, D-Dimer, AT III, PrC, PL, LA.

 

 

Εξετάσεις που διενεργούνται κατόπιν συννενόησης με το αιματολογικό εργαστήριο:

Κυτταροχημικές χρώσεις: Αλκαλική φωσφατάση (L.A.P.), Υπεροξειδάση (M.P.O.), SUDAN BLACK B, PAS, Όξινη φωσφατάση, ANAE NaF.

Ώρες λειτουργίας Εξωτερικού Ιατρείου Αιμοληψιών: Από 08:00 έως 11:00 κατα τις εργάσιμες ημέρες.