417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Εθελοντική αιμοδοσία

Ως εθελοντική αιμοδοσία ορίζεται η οικειοθελής και μη αμειβόμενη, είτε με χρήματα είτε με άλλον τρόπο που μπορεί να θεωρηθεί ότι υποκαθιστά τα χρήματα, προσφορά αίματος, πλάσματος ή κυτταρικών στοιχείων. Νομοθετικά διατάγματα και ερμηνευτικές εγκύκλιοι (κυρίως τα Ν.Δ. 3440/3.9.1955, 4026/13.11.1959, 7721/14.10.1961/5.10.1973 και 320/5.11.1974) καθορίζουν τις περί αιμοδοσίας διατάξεις στη χώρα μας.

 

Τα πλεονεκτήματα της εθελοντικής αιμοδοσίας είναι τα ακόλουθα:

Η προστασία της υγείας του ίδιου του αιμοδότη, καθώς υπόκειται σε συνεχή κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο.

Η προστασία της υγείας του δέκτη, καθώς η μετάγγισή του με αίμα εθελοντή αιμοδότη είναι περισσότερο ασφαλής, κυρίως όσον αφορά στη μετάδοση ιογενών νοσημάτων, συγκριτικά με τη μετάγγιση με αίμα από περιστασιακό αιμοδότη.

Σε περίπτωση ανάγκης θα υπάρχει διαθέσιμο αίμα και δε θα πιέζεται το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον τη δύσκολη στιγμή να αιμοδοτήσει.

Σε περιόδους δύσκολες, όπως είναι η θερινή περίοδος, θα υπάρχουν εφεδρείες αίματος.

Μέσω της εθελοντικής αιμοδοσίας η χώρα μας θα είναι αυτάρκης και δε θα χρειάζεται να καλύψει τις οιοδήποτε ανάγκες με εισαγόμενο αίμα.

 

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ

Μέλη των Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών είναι ευαισθητοποιημένα άτομα που έχουν ως σκοπό τη δημιουργία Τράπεζας Αίματος για την κάλυψη των αναγκών σε αίμα. Τέτοιοι σύλλογοι έχουν δημιουργηθεί σε εργασιακά περιβάλλοντα, σε ενορίες, σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, κτλ.