417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Διαδικασία Εισαγωγής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ:

1. Ραντεβού με το γιατρό στα εξωτερικά ιατρεία (Αρχική ενημέρωση από τον ιατρό για πιθανές χρεώσεις στους μη δικαιούχους) και αποδοχή του με υπογραφή επί του εισιτηρίου.

2. Εντολή Εισαγωγής (υπογραφή εισιτηρίου από θεράποντα Ιατρό και Συντονιστή Δ/ντη κλινικής ή τμήματος χωρίς συγκεκριμένη ημερομηνία, ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ πλήρως συμπληρωμένο + ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ παραδίδεται στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών). Η εισαγωγή των ασθενών θα γίνει σε απώτερο χρόνο, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα κλινών της κλινικής.

3. Κατά την ημέρα εισαγωγής πρέπει ο ασθενής να προσέλθει στο γραφείο κίνησης με τα παρακάτω:
α. ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ / ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ συνοδευόμενη με ΑΜΚΑ
β. ΑΦΜ + ΔOY
γ. ΕΝΤΟΛΗ ΙΑΤΡΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ + ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ) την έχει ήδη το Γραφείο Κίνησης Ασθενών Παραλαβή από το Γραφείο Κίνησης Ασθενών του φακέλου Νοσηλείας και μετάβαση στην κλινική εισαγωγής του.

4. Σε περίπτωση που το περιστατικό κριθεί από τον θεράποντα ιατρό ως έκτακτο ακολουθεί τις διαδικασίες του επείγοντος περιστατικού.

5. Αν κάποιο από τα δικαιολογητικά δεν είναι διαθέσιμο, υπογράφεται από τον συνοδό υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία του (του συνοδού) ότι θα προσκομιστεί άμεσα.

 

 

ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ:

1. Εισαγωγή ασθενούς στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) με ΕΚΑΒ.

2. Εισαγωγή ασθενών 7 πμ – 3 μμ από το Τμήμα Επειγόντων (ΤΕΠ).

3. Εισαγωγή δικαιούχων όλο το 24ωρο – Σαβ/κα και αργίες στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ).

4. Εισαγωγή μη δικαιούχων περιστατικών Σ/Κ και καθημερινές μετά τις 15:00 διαμέσου των ΤΕΠ, γίνεται μετά από την ενημέρωση του ΓΕΦ και την τελική έγκριση του Γενικού Διευθυντή.

5. Αφού κριθεί απαραίτητη η εισαγωγή του από τον εφημερεύοντα ιατρό σε κλινική του νοσοκομείου, δίνεται στον συνοδό το πρόχειρο εισιτήριο και η γνωμάτευση εισαγωγής του. (Ο ΓΕΦ υπογράφει γενικά όλα τα εισιτήρια. Απαιτείται όμως υπογραφή και του εκάστοτε Ειδικού εφημερεύοντος (όχι Ειδικευόμενου) της κλινικής που εισάγεται ο ασθενής).

Ο ασθενής ή ο συνοδός προσέρχεται στο γραφείο κίνησης ασθενών με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ / ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ συνοδευόμενη με ΑΜΚΑ
β. ΕΝΤΟΛΗ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ + ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ)
γ. ΑΦΜ + ΔΟΥ
δ. ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗΣ ΕΚΑΒ
Ενημέρωση για επιπλέον χρεώσεις στους μη δικαιούχους, και για οποιαδήποτε βελτίωση θέσης. Παραλαβή από το Γραφείο Κίνησης Ασθενών του φακέλου Νοσηλείας και μετάβαση στην κλινική εισαγωγής του.

 

 

ΧΡΟΝΙΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ:

1. Το Γραφείο Κίνησης Ασθενών ενημερώνει τηλεφωνικά τους προγραμματισμένους για εισαγωγή ασθενείς, την προηγούμενη της εισαγωγής.

2. Τηρεί και ενημερώνει καθημερινώς την λίστα για κάθε κλινική (Ηλεκτρονική λίστα “excel” που περιλαμβάνει ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ, ΚΛΙΝΙΚΗ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ, ΗΜ. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ – ΑΜΚΑ).

3. Την προηγούμενη της εισαγωγής ασθενούς, το γραφείο κίνησης ασθενών δίνει λίστα στο Δντη της κίνησης με τα ονόματα των ασθενών που κλήθηκαν για την επόμενη μέρα.

4. Προ της Εισαγωγής να γίνεται ενυπόγραφη ενημέρωση στους ασθενείς για το πιθανό κόστος νοσηλείας.