417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Η Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΙΜΤΣ. Αρμοδιότητά της είναι η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου νοσηλείας στους ασθενείς, σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις αρχές της νοσηλευτικής, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Νοσοκομείου. Επιπλέον στις βασικές αρμοδιότητές της είναι ο προγραμματισμός, η στελέχωση, ο συντονισμός και ο έλεγχος των δραστηριοτήτων των νοσηλευτικών τομέων και τμημάτων.
Στο έργο της συνεπικουρείται από τρεις (3) Τομεάρχες (Χειρουργικού, Παθολογικού και Εργαστηριακού Τομέα) του Νοσοκομείου.

Από τις 01 Ιαν 24 καθήκοντα Διευθύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας έχει αναλάβει η κα. Υφαντοπούλου Παρθένα.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-7288177

Τηλεομοιοτυπία/fax: 210-7237578