417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΙΜΤΣ. Αρμοδιότητά της είναι η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου νοσηλείας στους ασθενείς, σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις αρχές της νοσηλευτικής, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Νοσοκομείου. Επιπλέον στις βασικές αρμοδιότητές της είναι ο προγραμματισμός, η στελέχωση, ο συντονισμός και ο έλεγχος των δραστηριοτήτων των νοσηλευτικών τομέων και τμημάτων.
Στο έργο της συνεπικουρείται από τρεις (3) Τομεάρχες (Χειρουργικού, Παθολογικού και Εργαστηριακού Τομέα) του Νοσοκομείου.

Από τις 16 Δεκ 20 καθήκοντα Διευθύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας έχει αναλάβει η κα. Παγανιά Σταματία.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-7288177

Τηλεομοιοτυπία/fax: 210 -7237578