417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Έναρξη Λειτουργίας Τμήματος Μοριακής Dιάγνωσης Covid-19

 

 

Ο έλεγχος για την ανίχνευση του SARS-CoV-2 ξεκίνησε τη λειτουργία του σε διαγνωστική βάση από το Μάιο του 2020, την περίοδο που το Νοσοκομείο μας λειτουργούσε ως κέντρο αναφοράς για τη νοσηλεία ασθενών με COVID-19. Από τον Ιούλιο του 2020 το Εργαστήριο καλύπτει το σύνολο των διαγνωστικών αναγκών του Νοσοκομείου.