417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Παθολογοανατομικό

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

(Κτήριο Διοίκησης, 2ος όροφος)
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-7288357

 

Το Παθολογοανατομικό Εργαστήριο του ΝΙΜΤΣ είναι αρμόδιο για την εκτέλεση ταχείων και κανονικών ιστολογικών εξετάσεων, καθώς επίσης και εξετάσεων Ανοσοϊστοχημείας εφαρμοσμένης Μοριακής Βιολογίας και Ανάλυσης Εικόνας. Παρέχει πλήρη ειδικότητα Παθολογικής Ανατομικής.

 

Αποτελείται από τα εξής επιμέρους τμήματα:

Παθολογοανατομικό, το οποίο διεκπεραιώνει όλες τις ιστολογικές και ιστοχημικές εξετάσεις.

 

Ανοσοϊστοχημικό, το οποίο διεκπεραιώνει ειδικού τύπου εξετάσεις που αφορούν στην ανίχνευση ειδικών αντιγονικών επιτόπων με τη χρήση εξειδικευμένων αντισωμάτων (μονοκλωνικών-πολυκλωνικών) για τη διάγνωση νοσημάτων, με απώτερο σκοπό την ορθολογικότερη θεραπευτική προσέγγιση.

 

Ανάλυσης Εικόνας, που διεκπεραιώνει ειδικού τύπου εξετάσεις όπως η ποσοτική μέτρηση του DNA των κυττάρων, η ποσοτική μέτρηση ανοσοϊστοχημικών χρώσεων και ορμονικών υποδοχέων (οιστρογόνων-προγεστερόνης-ανδρογόνων), καθώς και η χρωμοσωμιακή ανάλυση/εκτίμηση ειδικών δεικτών με θεραπευτική σημασία.

 

Μοριακής Παθολογίας για τον προσδιορισμό γονιδιακών αλλοιώσεων (μεταλλάξεων – ελλείψεων) που συμβάλλουν στην νεοπλασματογένεση, ιϊκών/μικροβιακών γονιδιωμάτων που συμμετέχουν στην αιτιοπαθογένεια νοσημάτων, όπως πχ. η φυματίωση, καθώς και χρωμοσωμιακών αλλοιώσεων που χαρακτηρίζουν ορισμένους τύπους νοσημάτων (λεμφώματα, σαρκώματα, κτλ). Το εν λόγω τμήμα παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες προς τον Κλινικό ιατρό και τον Ογκολόγο για την επιλογή της κατάλληλης ανά νεόπλασμα θεραπευτική αντιμετώπιση.