417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Παθήσεις Σπονδυλικής Στήλης

Η σπονδυλική στήλη στον ανθρώπινο σκελετό αποτελείται από 33 (ή 34) συναρθρωμένους σε σειρά σπονδύλους.

 

Έχει ρόλο στηρικτικό και φιλοξενεί στο εσωτερικό της το νωτιαίο μυελό και την αρχή των νεύρων.

 

Οι παθήσεις της Σπονδυλικής Στήλης, που κατηγοριοποιούνται βάσει των αιτιών που τις προκαλούν, είναι:

 

α) οι λοιμώξεις

β) τα νεοπλάσματα

γ) οι αγγειακές ανωμαλίες

δ) το τραύμα

ε) τα εκφυλιστικά νοσήματα