417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Γραφείο Διαιτολόγου

Α. Διατροφική υποστήριξη νοσηλευόμενων:

  • Εκτίμηση κατάστασης θρέψης ασθενών.
  • Σχεδιασμός εξατομικευμένου διατροφικού σχήματος σε συνεργασία με το θεράποντα ιατρό.
  • Συμβουλευτική για χορήγηση σκευασμάτων εντερικής διατροφής (per os/ μέσω γαστρονομίας, νηστιδοστομίας) και παρεντερικής διατροφής.

Β. Διατροφική υποστήριξη προσερχομένων στο Εξωτερικό Διαιτολογικό Ιατρείο κάθε Τρίτη και Πέμπτη.

Γ. Διατροφική υποστήριξη προσερχομένων στο Εξωτερικό Διαβητολογικό Ιατρείο κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη.

Δ. Σχεδιασμός μηναίων διαιτολογικών προγραμμάτων για τη σίτιση προσωπικού που εφημερεύει.

Ε. Παρεχόμενες υπηρεσίες:

  • Διατροφική συμβουλευτική.
  • Ανάλυση σύστασης σώματος.
  • Εκτίμηση μεταβολικού ρυθμού – ενεργειακών αναγκών.

Κλινικοί Διαιτολόγοι:

Παξιμαδάς Χρήστος M.Sc

Σχης (ΥΚ) Χατζαρίδης Πέτρος M.Sc

Τηλ. Ραντεβού: 2107288390