417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Στάθμευση

Στο ΝΙΜΤΣ επιτρέπεται η στάθμευση οχημάτων του υπηρετούντος Προσωπικού καθώς και των επισκεπτών στους προβλεπόμενους προς τούτο χώρους.

Στις απογευματινές και νυχτερινές ώρες η είσοδος οχημάτων επιτρέπεται στους δικαιούχους επισκέπτες καθώς και στους προσερχόμενους στο ΤΕΠ του Νοσοκομείου.