417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Προαναλυτικός Έλεγχος

Ο προαναλυτικός έλεγχος της νόσου COVID-19 ξεκινά με την παραλαβή των δειγμάτων στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του ISOBOX, στον οποίο γίνεται η απομόνωση του γενετικού υλικού του SARS-CoV-2 και είναι εξοπλισμένος με συσκευές τελευταίας τεχνολογίας.

 

Έχει προηγηθεί η λήψη του δείγματος απο εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό. Η ενδεδειγμένη δειγματοληψία από το ανώτερο αναπνευστικό είναι εκείνη του ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος που γίνεται με τη χρήση ειδικού στυλεού και στη συνέχεια τοποθετείται σε ειδικό φιαλίδιο, το οποίο περιέχει διάλυμα μεταφοράς ιών (VTM – Viral Transport Medium).

 

Η σε αρχικό στάδιο επεξεργασία των κλινικών δειγμάτων, δηλαδή η απομόνωση (extraction) του RNA γίνεται σε πιστοποιημένο θάλαμο νηματικής ροής, επιπέδου βιοασφάλειας κλάσης II (Laminar Flow Biosafety Cabinet Class II), εξασφαλίζοντας την ασφαλή διαχείρισή τους. Ο συγκεκριμένος θάλαμος επιτρέπει την επεξεργασία του δείγματος με ασφάλεια, καθώς δεν επιτρέπει την έκθεση του προσωπικού σε αερολύματα.

 

Τα δείγματα επεξεργάζονται με εξειδικευμένα συστήματα απομόνωσης ιικού RNA και το τελικό προϊόν της επεξεργασίας μεταφέρεται στο χώρο ανάλυσης του Εργαστηρίου, όπου στη συνέχεια αναλύεται με τη μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης αντίστροφης μεταγραφής πραγματικού χρόνου (real time Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction, RT-PCR).