417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Ορθοπεδική

(Παλαιά Πτέρυγα, Ισόγειο)

Δύναμη Κλινικής: 16 Κλίνες

 

 

Η κλινική καλύπτει όλο το φάσμα της ειδικότητας (π.χ. τραυματολογία, επανορθωτική χειρουργική, αθλητικές κακώσεις, ογκολογία, κτλ).

Από την έναρξη της λειτουργίας της επικεντρώθηκε στην επανορθωτική χειρουργική ενηλίκων (κυρίως αρθροπλαστικές) παράλληλα με την κάλυψη όλου του υπόλοιπου φάσματος της ειδικότητας (πχ. τραυματολογία, χειρουργική σπονδυλικής στήλης, ογκολογία, αθλητικές κακώσεις κτλ).

Ο αυξημένος αριθμός των χειρουργικών επεμβάσεων ολικών αρθροπλαστικών ισχίου και γόνατος και αναθεωρήσεων παλαιών αρθροπλαστικών, οι επιτυχείς νεωτερισμοί και ο παράλληλος με έγκριτα διεθνή κέντρα επιστημονικός βηματισμός συνέβαλαν στην ιατρική καταξίωση και στην κοινωνική αναγνώριση της κλινικής. Οι στόχοι της κλινικής συνάδουν με την παράδοση που έχει δημιουργήσει, ενώ οι γνώσεις και οι πρακτικές συνεχώς εμπλουτίζονται και εναρμονίζονται με τα νεότερα προκύπτοντα επιστημονικά δεδομένα.

Τακτικά χειρουργεία διενεργούνται καθημερινά – βάσει προγράμματος – τις εργάσιμες ημέρες.

Η κλινική εφημερεύει όλες τις ημέρες της εβδομάδας επί 24ώρου βάσεως για τους δικαιούχους ασθενείς, ενώ συγκεκριμένες ημέρες και ώρες δέχεται ασθενείς μη δικαιούχους μέσω του ΕΚΑΒ.

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Ενδοκλινική εκπαίδευση: – Βιβλιογραφική ενημέρωση – Ανάπτυξη τρεχόντων θεμάτων – Επείγουσα θεραπευτική – Διαφοροδιάγνωση

Εβδομαδιαία επιστημονική συγκέντρωση του Νοσοκομείου.

Παρακολούθηση-Συμμετοχή σε Ιατρικά Συνέδρια και επιστημονικές εκδηλώσεις εσωτερικού και εξωτερικού.

 

Χορήγηση Ειδικότητας: Πλήρης ειδικότητα Ορθοπεδικής.