417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Φαρμακευτική Υπηρεσία

 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Ν.Ι.Μ.Τ.Σ

(Παλαιά Πτέρυγα, 1ος όροφος)

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-7288234

Αρμοδιότητα του Φαρμακείου είναι η προμήθεια και διακίνηση στις κλινικές, τα τμήματα και τα εργαστήρια του Νοσοκομείου, όλων των παραγγελθέντων και απαιτούμενων φαρμακευτικών σκευασμάτων, επιδεσμικών υλικών και αντιδραστηρίων.

 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΦΡΟΥΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

(Προαύλιος χώρος)

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-7236360

Στο χώρο του Ιδρύματος στεγάζεται και το Στρατιωτικό Φαρμακείο Αθηνών για την εξυπηρέτηση των δικαιούχων. Το φαρμακείο αυτό διοικητικά υπάγεται στην ΑΣΔΥΣ/ΔΥΓ.

Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινές από 08:00 έως 14:00