417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Γραμματεία

 

 

Η Γραμματεία του ΝΙΜΤΣ είναι αρμόδια για την διοικητική υποστήριξη του Νοσοκομείου.

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 – 7212442 και 210 – 7288176

Fax: 210 – 7237578

 

Στην Κεντρική Γραμματεία του ΝΙΜΤΣ υπάγονται τα εξής Γραφεία:

 

– Γραφείο Πρωτοκόλλησης Εισερχομένων Εγγράφων 

(τηλ. 210-7288176, 210-7212442, φαξ: 210-7235578, e mail: info-nimts@army.gr)

 

Είναι αρμόδιο για την πρωτοκόλληση εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των εγγράφων, την διεκπεραίωση των πιστοποιητικών νοσηλείας, την παροχή πληροφοριών στο κοινό κ.α

 

– Γραφείο Αρχειοθέτησης Φακέλων Νοσηλείας Ασθενών (τηλ. 210-7288152)

 

Είναι αρμόδιο για την παραλαβή, ταξινόμηση και αρχειοθέτηση των Φακέλων Νοσηλείας (Φ/Ν) ασθενών. Τη διακίνηση των Φ/Ν για την έκδοση των Πιστοποιητικών Νοσηλείας των ασθενών καθώς και τη χορήγηση αντιγράφων των εξετάσεων.

 

– Γραφείο Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων (τηλ. 210-7288367, 210-7227523)

 

Προγραμματισμός των ραντεβού των Εξωτερικών Ιατρείων, τηλεφωνικά και δια ζώσης.

 

– Τηλεφωνικό Κέντρο (210-7288001-30)

 

– Γραμματεία Επειγόντων Περιστατικών (τηλ. 210-7288434)

 

Καταγραφή των επειγόντων περιστατικών και παροχή πληροφοριών προς το κοινό.

 

– Διάθεση Μικρού Αμφιθεάτρου (χωρητικότητας 50 ατόμων)

 

– Διάθεση Μεγάλου Αμφιθεάτρου (χωρητικότητας 220 ατόμων) (τηλ. 210-7288176 και 210-7212442)

 

Κατά τα Σαββατοκύριακα και τις απογευματινές, στα πλαίσια της λειτουργίας του αμφιθεάτρου, διατίθεται και χώρος στάθμευσης εντός του Νοσοκομείου καθώς και κυλικείο το οποίο έχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των συμμετεχόντων.