417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Γραμματεία

 

 

Α) Κεντρική Γραμματεία

 

Η Κεντρική Γραμματεία του ΝΙΜΤΣ είναι αρμόδια για την διοικητική υποστήριξη του Νοσοκομείου. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 – 7212442 και 210 – 7288176,

email: info-nimts@army.gr

Στην Κεντρική Γραμματεία του ΝΙΜΤΣ υπάγονται τα εξής Γραφεία:

 

 – Γραφείο Πρωτοκόλλησης Εισερχομένων Εγγράφων (τηλ. 210-7288176, 210-7212442, email: info-nimts@army.gr) Είναι αρμόδιο για την πρωτοκόλληση εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των εγγράφων, την διεκπεραίωση των πιστοποιητικών νοσηλείας, την παροχή πληροφοριών στο κοινό κ.ά.

 

 – Γραφείο Αρχειοθέτησης Φακέλων Νοσηλείας Ασθενών (τηλ. 210-7288152, 210-7288176) Είναι αρμόδιο για την παραλαβή, ταξινόμηση και αρχειοθέτηση των Φακέλων Νοσηλείας (Φ/ Ν) ασθενών. Τη διακίνηση των Φ/Ν για την έκδοση των Πιστοποιητικών Νοσηλείας των ασθενών καθώς και τη χορήγηση αντιγράφων των εξετάσεων.

 

Γραμματεία Ραντεβού Εξωτερικών Ιατρείων

 

Προγραμματισμός των ραντεβού των Εξωτερικών Ιατρείων, από το Ηλεκτρονικό Κέντρο εξυπηρέτησης Ληπτών Υγείας (ΗΚΕΛΥ) https://ekelynimts.opsyed.army.gr/, τηλεφωνικώς (τηλ. 210-7288367, 210-7227523) και δια ζώσης. Για κατάθεση δικαιολογητικών ή για ταυτοποίηση ληπτών υγείας επικοινωνία μέσω  email : rantevou1-nimts@army.gr.

 

 – Τηλεφωνικό Κέντρο (210-7288001-30)

 

–  Διάθεση Μικρού Αμφιθεάτρου (χωρητικότητας 50 ατόμων)

 

– Διάθεση Μεγάλου Αμφιθεάτρου (χωρητικότητας 220 ατόμων) (τηλ. 210-7288176 και 210-7212442, email: infonimts@army.gr) Κατά τα Σαββατοκύριακα και τις απογευματινές, στα πλαίσια της λειτουργίας του αμφιθεάτρου, διατίθεται και χώρος στάθμευσης εντός του Νοσοκομείου καθώς και κυλικείο το οποίο έχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των συμμετεχόντων. Παρέχεται γραμμή Internet υψηλής ταχύτητας με δυνατότητα διάθεσης live streaming.

 

Β) Λοιπές Γραμματείες

 

Γραμματεία Επειγόντων Περιστατικών (τηλ. 210-7288434) Καταγραφή των επειγόντων περιστατικών και παροχή πληροφοριών προς το κοινό.