417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Εξετάσεις που γίνονται σε κάθε αιμοληψία

 

Μέτρηση αιμοσφαιρίνης.

Μέτρηση των τρανσαμινάσων (ALT, AST).

RPR (δοκιμασία για συφιλίδα).

Έλεγχος αντισωμάτων για τους ιούς ηπατίτιδας Β, ηπατίτιδας C, HIV1,2 και HTLVΙ, ΙΙ.

Ομάδα αίματος και Rhesus.

Ενίοτε ανίχνευση άλλων αντισωμάτων. Στους εθελοντές αιμοδότες κάθε 3 αιμοληψίες γίνεται και μέτρηση Fe, φερριτίνης προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση του αιμοδότη.