417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Βιοχημικό

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

(Παλαιά Πτέρυγα, 1ος όροφος)
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-7288475

Πέρα από τις κλασσικές βιοχημικές εξετάσεις (σακχαρο, ουρία, χοληστερίνημ κ.λ.π) εξετάσεις και καρδιακά ένζυμα διενεργούνται:

clearance κρεατινίνης.

Αποπροτείνες (apo-A, apo-B).

Λιποπρωτείνη (Lp(a).

Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HBA1C).

Ηλεκτροφόρηση (λευκωμάτων αίματος).

CK-MB.

Τροπονίνη.

Μυοσφαιρίνη.

Σιδηροδεσμευτική ικανότητα σιδήρου.

Μετατρεπτικό ένζυμο αγγειοτενσίνης (ACE ή SACE).

Ανδολάση.

Αμμωνία αίματος.

Λήψεις δειγμάτων (αίματος, ούρων, κ.λ.π) για εξωτερικούς εξεταζομένους: Από 08:00 έως 11:00 καθημερινά πλην Σαββάτου – Κυριακής και αργιών.