417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Κυτταρολογικό

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

(Κτήριο Διοίκησης, 1ος όροφος)

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-7288194

Το Κυτταρολογικό Εργαστήριο του ΝΙΜΤΣ είναι αρμόδιο για την εκτέλεση ταχέων και κανονικών κυτταρολογικών εξετάσεων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς. Το Εξωτερικό Ιατρείο Παρακεντήσεων με λεπτή βελόνα (F.N.A.) διαφόρων οργάνων λειτουργεί κάθε Τρίτη και Πέμπτη 9π.μ. έως 2μ.μ., κατόπιν ραντεβού. Δέχεται δικαιούχους και μη δικαιούχους ασθενείς. Θέσεις ειδικευομένων δεν υπάρχουν.