417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Καρδιολογική Μ.Ε.Θ

(Παλαιά Πτέρυγα, 3ος Όροφος)
Δύναμη Κλινικής: 10 Κλίνες

 

Η καρδιολογική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. λειτουργεί επί εικοσαετίας παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού Ιατρικού και Νοσηλευτικού επιπέδου. Διαθέτει δύναμη οκτώ κλινών, όπου νοσηλεύονται βαρέα καρδιολογικά περιστατικά, όπως οξέα εμφράγματα του μυοκαρδίου, οξέα πνευμονικά οιδήματα, καθώς και απειλητικές για τη ζωή αρρυθμίες. Eπικουρεί τη δραστηριότητα του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. με την παρακολούθηση (monitoring) ασθενών που έχουν υποβληθεί σε αγγειοπλαστική κατά το πρώτο εικοσιτετράωρο από την επέμβαση. Τέλος έχει υπό την ευθύνη της δύο ακόμα κλίνες για ασθενείς που χρήζουν αυξημένης φροντίδας (λειτουργία ως Μ.Α.Φ.).

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Καθημερινή πρωινή συνάντηση – ενημέρωση για τα περιστατικά.

Καθημερινή επίσκεψη των ιατρών.

Παρακολούθηση – Συμμετοχή σε Ιατρικά Συνέδρια και επιστημονικές εκδηλώσεις εσωτερικού και εξωτερικού.

 

Κλινική δραστηριότητα:

Στην καρδιολογική ΜΕΘ εισάγονται και νοσηλεύονται ασθενείς με καρδιολογικά προβλήματα, που χρήζουν στενής παρακολούθησης των καρδιολογικών τους λειτουργιών, προερχόμενοι από κλινικές του νοσοκομείου και από το ΕΚΑΒ.