417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Εξοπλισμός

 

Το Εργαστήριο Μοριακής Διάγνωσης του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου διαθέτει 3 υπερσύχγρονους θερμοκυκοποιητές – αναλυτές για την εφαρμογή της μεθόδου PCR, επιτυγχάνοντας την ανίχνευση, ανάλυση και έκδοση αποτελεσμάτων για έως 96 δείγματα ανά θερμοκυκλοποιητή. Οι θερμικοί κυκλοποιητές πραγματικού χρόνου που χρησιμοποιούνται, συνοδεύονται από υπολογιστές με εξειδικευμένο λογισμικό ανάλυσης και έκδοσης των αποτελεσμάτων.