417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Κώδικας Συμπεριφοράς


Οι επισκέπτες του ΝΙΜΤΣ οφείλουν:

να τηρούν τις ώρες επισκεπτηρίου του Νοσοκομείου.

να μην φέρουν είδη διατροφής για τους ασθενείς στους χώρους του Νοσοκομείου.

να τηρούν τους ισχύοντες κανόνες ησυχίας και καθαριότητας του Νοσοκομείου.

να συμορφώνονται πλήρως με τις υποδείξεις του προσωπικού του Νοσοκομείου επί θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.

Υπενθυμίζεται ότι τα Νοσοκομεία αποτελούν ιδιαίτερους χώρους και ως εκ τούτου εφαρμόζονται ειδικοί κανόνες ασφαλείας και υγιεινής.