417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Διαγνωστικά Τμήματα

Τα Διαγνωστικά Τμήματα του Ιδρύματος διαθέτουν σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και διενεργούν πληθώρα διαγνωστικών και επεμβατικών εξετάσεων.