417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Αποκλειστικές Νοσοκόμες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΑΣ

Εφόσον ο ασθενής χρειασθεί να απασχολήσει αποκλειστική νοσοκόμα, απλά ενημερώνει το νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής στην οποία νοσηλεύεται. Η υπεύθυνη νοσηλεύτρια βάρδιας αναλαμβάνει τη διαδικασία, για να ειδοποιηθεί η αποκλειστική νοσοκόμα, ώστε να προσέλθει στο ωράριο (πρωϊνό, εσπερινό ή νυκτερινό) που έχει ζητήσει ο ασθενής.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

*Όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία δικαιολογούν την απασχόληση νυκτερινής αποκλειστικής νοσοκόμας στους ασθενείς.

*Για όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία (πλην ΙΚΑ και ΟΓΑ) ο ασθενής χρειάζεται βεβαίωση από τον Διευθυντή της κλινικής στην οποία νοσηλεύεται, ότι «έχει ανάγκη» να χρησιμοποιήσει αποκλειστική νοσοκόμα.

*Ειδικά για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ, ο ασθενής χρειάζεται ιατρική γνωμάτευση από τον θεράποντα ιατρό, ότι «πρέπει» να χρησιμοποιήσει αποκλειστική νοσοκόμα.

*Για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, ο ασθενής προμηθεύεται την αντίστοιχη βεβαίωση του Ταμείου του από το γραφείο της Προϊσταμένης των Εξωτερικών Ιατρείων Παλαιάς Πτέρυγας, ή τη Γραμματεία του νοσοκομείου.

*Οι φορείς ιδιωτικής ασφάλισης δικαιολογούν τη χρήση αποκλειστικής νοσοκόμας σε όλες τις βάρδιες με βεβαίωση του θεράποντος ιατρού.

 

ΑΜΟΙΒΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΑΣ

*Η αμοιβή της αποκλειστικής νοσοκόμας γίνεται από τον ίδιο τον ασθενή.

*Ο ασθενής λαμβάνει απόδειξη πληρωμής από την ίδια την αποκλειστική νοσοκόμα.

*Η απόδειξη σφραγίζεται για το γνήσιο της υπογραφής από την Προϊσταμένη εποπτείας των Εξωτερικών Ιατρείων της Παλαιάς Πτέρυγας του Νοσοκομείου.

*Στη συνέχεια ο ασθενής προσκομίζει την απόδειξη στη Γραμματεία του Νοσοκομείου, όπου θεωρείται και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Νοσοκομείου.

*Ο ασθενής μετά το πέρας της νοσηλείας του στο Νοσοκομείο προσκομίζει όλα τα δικαιολογητικά (αποδείξεις αποκλειστικής και ιατρική βεβαίωση) στο Ταμείο του, όπου και τα καταθέτει, ώστε να του επιστραφεί το αντίτιμο της πληρωμής της αποκλειστικής νοσοκόμας.

*Για απασχόληση αποκλειστικής νοσοκόμας πέραν του νυκτερινού ωραρίου (πρωινή ή/και απογευματινή βάρδια), ο ασθενής υποβάλλει τις αποδείξεις μαζί με τη φορολογική του δήλωση του αντίστοιχου έτους.

 

ΠΑΡΑΠΟΝΑ

*Σε περίπτωση που δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα μεταξύ ασθενούς και αποκλειστικής νοσοκόμας ή ο ασθενής έχει παράπονα για την προσφερόμενη από την αποκλειστική του νοσοκόμα νοσηλεία μπορεί να απευθυνθεί στην Προϊσταμένη της κλινικής στην οποία νοσηλεύεται, καθώς επίσης και στην Νοσηλεύτρια Εποπτείας που είναι υπεύθυνη σε κάθε βάρδια για τις αποκλειστικές νοσοκόμες.

*Η Προϊσταμένη Εποπτείας των Εξωτερικών Ιατρείων της Παλαιάς Πτέρυγας, η οποία εργάζεται τις καθημερινές ημέρες 07:00 – 15:00, είναι αρμόδια για τα θέματα τοποθέτησης των αποκλειστικών νοσοκόμων στους ασθενείς, καθώς και για τυχόν προβλήματα συνεργασίας με αυτές.

*Η κυρίως υπεύθυνη για όλα τα θέματα που αφορούν στις αποκλειστικές νοσοκόμες είναι η Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.