417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Ιατρικές Υπηρεσίες


Οι ιατρικές, νοσηλευτικές και φαρμακευτικές υπηρεσίες που παρέχονται στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σείναι οι εξής:

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ