417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Νοσηλευτική Εκπαίδευση

 

 

Η εκπαίδευση του Νοσηλευτικού Προσωπικού του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ ορίζεται με μέριμνα του Γραφείου Εκπαιδεύσεως και περιλαμβάνει:

– Διαλέξεις – κλινικά φροντιστήρια από νοσηλευτές που υπηρετούν στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

– Θεωρητική και Πρακτική Εκπαίδευση σε ομάδες εθελοντριών του Ερυθρού Σταυρού και φοιτητές της Νοσηλευτικής στις κλινικές και εργαστήρια του Νοσοκομείου σύμφωνα με το πρόγραμμα της Σχολής τους.