417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Διοικητικό Συμβούλιο

Η διοίκηση του Νοσηλευτικού Ιδρύματος ασκείται σύμφωνα με το άρθρο 3 του Αναγκαστικού Νόμου 1137/1946 από:

α) το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος και

β) τον Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ενδεκαμελές και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Απαρτίζεται από:

α. Τον εκάστοτε πρόεδρο του Δ.Σ. του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, ως Πρόεδρο.

β Τον εκάστοτε Υπαρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ως Αντιπρόεδρο.

γ. Ένα μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Ξηράς (ΕΑΑΣ).

δ. Ένα μέλος του Δ.Σ της Ένωσης Αποστράτων της Πολεμικής Αεροπορίας (ΕΑΑΑ).

ε. Έναν απόστρατο Ανώτατο Αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ (τέως Χωρ/κής).

στ. Δύο εν ενεργεία Ανώτατους ή Ανώτερους Αξιωματικούς από τους οποίους, ο ένας του Υγειονομικού Σώματος του Στρατού Ξηράς και ο άλλος του Νομικού Σώματος.

ζ. Έναν Ανώτατο ή Ανώτερο Αξιωματικό της ΕΛ.ΑΣ. εν ενεργεία.

η. Δύο εκλεγμένους εκπροσώπους των εργαζομένων στο Ίδρυμα από τους οποίους ένας ιατρός και ένας από το λοιπό προσωπικό.

θ. Τον Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος, ως εισηγητή μετά ψήφου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις, επιμελείται, διοικεί και διαχειρίζεται την περιουσία του Ιδρύματος και αποφασίζει σχετικά με τις δαπάνες που βαρύνουν τους πόρους του Ιδρύματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις μεταβιβάζει αρμοδιότητες στο Γενικό Διευθυντή του Ιδρύματος.

Από τις 01/01/2020 Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΝΙΜΤΣ είναι ο Αντγος ε.α κος Μυτιληνάκης Αντώνιος.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-7288138

Τηλεομοιοτυπία/fax : 210-7288271

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο/e-mail: dsgram-nimts1@army.gr