417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Υποδιευθυντής

Υποδιευθυντής του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ ορίζεται, επί θητεία μέχρι τριών (3) ετών, ανώτατος ή ανώτερος εν ενεργεία ή εν αποστρατεία Αξιωματικός οποιουδήποτε Όπλου ή Σώματος του Στρατού Ξηράς με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ και έγκριση του διοικητικού συμβουλίου του.

Από τις 15 Μαρ 23 χρέη Υποδιευθυντή έχει αναλάβει ο Ταξχος Βασίλειος Στελάκης.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-7288175

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο/e-mail: subdirector-nimts@army.gr