417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Γενικός Διευθυντής

 

Διευθυντής του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ) διορίζεται, επί θητεία μέχρι τριών (3) ετών, ανώτατος εν ενεργεία ή εν αποστρατεία Αξιωματικός οποιουδήποτε Όπλου ή Σώματος του Στρατού Ξηράς με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του.

Από τις 05 Νοε 21 καθήκοντα Γενικού Διευθυντή έχει αναλάβει ο Υπτγος (YI) Παναγιώτης Νούλης.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-7288173 & 210-7288174

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο/e-mail: generaldirector-nimts@army.gr