417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Ωράριο Επισκεπτηρίου

Οι ώρες επισκεπτηρίου για το κοινό καθορίζονται ως εξής:

 

Καθημερινά (και αργίες): 17:00-20:00

 

Επισκεπτήριο Ασθενών Μ.Ε.Θ (Καθημερινές και Αργίες): 10:00 – 12:00