417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Αιμοδυναμικό

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

(Παλαιά Πτέρυγα, 3ος όροφος)
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-7288656

Στο αιμοδυναμικό εργαστήριο διενεργούνται όλες οι διαγνωστικές και επεμβατικές εξετάσεις της σύγχρονης καρδιολογίας, όπως στεφανιογραφίες, αγγειοπλαστικές στεφανιαίων και περιφερικών αγγείων, ηλεκτρικές καταλύσεις αρρυθμιογόνων εστιών και τοποθετήσεις βηματοδοτών.