417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Διαβητολογικό Κέντρο

 

Το Διαβητολογικό Κέντρο της Β’ Παθολογικής Κλινικής ΝΙΜΤΣ, είναι πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο Εξειδίκευσης στον Σακχαρώδη Διαβήτη.
Δείτε το σχετικό ΦΕΚ εδώ.

 

Επιπλέον έχει καθοριστεί η διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών για εκπαίδευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη.
Δείτε το σχετικό ΦΕΚ εδώ.

 

 

 

Για τους ενδιαφερόμενους Ιατρούς, οι σχετικές αιτήσεις είναι οι ακόλουθες: