417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Οφθαλμολογική

(Παλαιά Πτέρυγα, Ισόγειο)
Δύναμη Κλινικής: 10 Κλίνες

 

 

Η Οφθαλμολογική Κλινική του ΝΙΜΤΣ διαθέτει σύγχρονα εξωτερικά ιατρεία, όπου μπορούν να διενεργηθούν πλήθος εξετάσεων κατόπιν ραντεβού.

Ταυτόχρονα αντιμετωπίζονται άμεσα παθήσεις προσθίου και οπισθίου ημιμορίου με σύγχρονες συσκευές Laser (Yag και Argon).

Έχουν γίνει ενέργειες για ητν προμήθεια μηχανήματος OCT και σύγχρονου περίμετρου για έλεγχο παθήσεων βυθού και γλαυκώματος.

Πραγματοποιείται επίσης μεγάλος αριθμός οφθαλμολογικών επεμβάσεων (πλην παθήσεων οπισθίου ημιμορίου) με προτεραιότητα στις επεμβάσεις καταρράκτου.

Όλες οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται με εξοπλισμό και υλικά τελευταίας τεχνολογίας, με σύγχρονο τρόπο μέτρησης ενδοφθάλμιων φακών (συσκευή IOL MASTER ZEISS).

 

Σύντομα Βιογραφικά Επιμελητών Οφθαλμολογικής Κλινικής

 

Χήρας Δημήτριος (Επιμελητής Α’)

Ειδικευθείς στην οφθαλμολογική κλινική του ΓΝΑ «Ο Άγιος Σάββας».

Ειδικευθείς στη χειρουργική του καταρράκτη στο Moodfields Eye Hospital και στις παθήσεις Ωχράς Κηλίδας στο King’s College Hospital του Λονδίνου.

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με θέμα τη γενετική του φευδοαποφολιδωτικού γλαυκώματος.

Κάτοχος Ευρωπαϊκού Διπλώματος Οφθαλμολογίας.

 

Γκλεζάκος Κυριάκος (Επιμελητής Β’)

Ειδικευθείς στην οφθαλμολογική κλινική του ΓΝΑ «Ιπποκράτειο» Αθηνών.

Πρώην επιμελητής στην Ευρωκλινική Αθηνών στο τμήμα αμφιβληστροειδούς και γλαυκώματος.

Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων με θέμα «Διερεύνηση τη συνδυασμένης έκφρασης των πρωτεϊνών LATS1/YAP/TAZ F1 της μοριακής σηματοδοτικής οδού HIPPO σε βασικοκυτταρικά καρκινώματα βλεφάρων.

 

Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος (Επικουρικός)

Ειδικευθείς στην πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Υποψήφιος Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Με ειδίκευση στις παθήσεις αμφιβληστροειδούς, ωχράς κηλίδας, καταρράκτη και γλαυκώματος.