417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Οφθαλμολογική

(Παλαιά Πτέρυγα, Ισόγειο)
Δύναμη Κλινικής: 10 Κλίνες

 

Η Οφθαλμολογική Κλινική του ΝΙΜΤΣ διαθέτει σύγχρονα εξωτερικά ιατρεία, όπου μπορούν να διενεργηθούν πλήθος εξετάσεων κατόπιν ραντεβού.

Ταυτόχρονα αντιμετωπίζονται άμεσα παθήσεις προσθίου και οπισθίου ημιμορίου με σύγχρονες συσκευές Laser (Yag και Argon).

Έχουν γίνει ενέργειες για ητν προμήθεια μηχανήματος OCT και σύγχρονου περίμετρου για έλεγχο παθήσεων βυθού και γλαυκώματος.

Πραγματοποιείται επίσης μεγάλος αριθμός οφθαλμολογικών επεμβάσεων (πλην παθήσεων οπισθίου ημιμορίου) με προτεραιότητα στις επεμβάσεις καταρράκτου.

Όλες οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται με εξοπλισμό και υλικά τελευταίας τεχνολογίας, με σύγχρονο τρόπο μέτρησης ενδοφθάλμιων φακών (συσκευή IOL MASTER ZEISS).