417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Νευροφυσιολογικό

Στο Νευροφυσιολογικό Εργαστήριο διενεργούνται:

 

  • Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (τηλ. επικοινωνίας: 210-7288399)
  • Ηλεκτρομυογράφημα (τηλ. επικοινωνίας: 210-7288264)