417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Υπηρεσία Εκπαίδευσης

Το Γραφείο Εκπαίδευσης καθορίζει και συντονίζει το Εκπαιδευτικό έργο του Νοσοκομείου καθώς και την Εκπαίδευση του προσωπικού σε αντικείμενα Επιστημονικής φύσεως.