417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Επικοινωνία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα στοιχεία επικοινωνίας του ΝΙΜΤΣ είναι τα εξής:
Διεύθυνση:
Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ
Μονής Πετράκης 10-12
Τ.Κ.:11521, Αθήνα
Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2107288001-30
Γραμματεία: 2107212442
Ραντεβού Εξωτερικών Ιατρείων: 210 7227523 – 210 7288367
Γραφείο Κίνησης Ασθενών: 210 7288280 – 2107288120
Λογιστήριο Ασθενών: 210 7288120
Ελεγκτής ΕΟΠΥΥ Νοσηλευομένων: 210 7288157-139
Τμήμα Επείγοντων Περιστατικών: 210 7288495
Αιμοδοσία: 210 7246023
Κεντρική Είσοδος Νοσοκομείου: 210 7288190
Fax: 210 7237578
Email: info-nimts@army.gr