417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

(Νέα Πτέρυγα, 6ος Όροφος)

Δύναμη Κλινικής: 10 Κλίνες

Σύνολο Αιμοκαθαρόμενων Ασθενών: 17 Ασθενείς

Εφαρμοζόμενες Μέθοδοι Αιμοκάθαρσης:

Κλασσική αιμοκάθαρση με διττανθρακικά .

HDF (Αιμοδιαδιήθηση).

HDF- on line.

Συνεχείς μέθοδοι αιμοκάθαρσης.