417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Νευρολογική

(Παλαιά Πτέρυγα, Ισόγειο)

Δύναμη Κλινικής: 23 Κλίνες

 

 

Η κλινική διαθέτει πλήρες Hλεκτροεγκεφαλογραφικό και Νευροφυσιολογικό εργαστήριο (εκτελούνται ηλεκτρομυογράφημα, προκλητά δυναμικά σωματοαισθητικά, ακουστικά, οπτικά, μέτρηση ταχυτήτων αγωγής περιφερικών νεύρων, μέτρηση κεντρικής κινητικής ταχύτητας αγωγής με μαγνητικό ερεθισμό και μελέτη πολυσυναπτικών αντανακλαστικών).

Από την 01 Μαι 2023 λειτουργεί νέο Εξωτερικό Ιατρείο Άνοιας – Parkinson υπό την εποπτεία της Νευρολογικής Κλινικής.

Υπεύθυνος Ιατρός Άνοιας – Parkinson: Τχης (ΥΙ) Στεβής Κων/νος (Νευρολόγος)

 

 

Eξωτερικά Ιατρεία Κλινικής:

Γενικό Εξωτερικό Ιατρείο

Ιατρείο Άνοιας – Parkinson

 

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Ενδοκλινική εκπαίδευση: – Βιβλιογραφική ενημέρωση – Ανάπτυξη τρεχόντων θεμάτων – Διαφοροδιάγνωση κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ασθενών

Εβδομαδιαία επιστημονική συγκέντρωση του Νοσοκομείου.

Παρακολούθηση-Συμμετοχή σε Ιατρικά Συνέδρια και επιστημονικές εκδηλώσεις εσωτερικού και εξωτερικού.

 

 

Χορήγηση Ειδικότητας: Πλήρης ειδικότητα Νευρολογίας.