417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Νέες Θεραπευτικές Μέθοδοι

Σημαντικές πρόοδοι στο χώρο της Νευροχειρουργικής έχουν λάβει χώρα τα τελευταία 40 χρόνια.

 

Η καλύτερη κατανόηση της ανατομίας και της φυσιολογίας του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (Κ.Ν.Σ) αποτέλεσε το πρώτο βήμα.

 

Κατόπιν τούτου, η ανάπτυξη της καλούμενης Μικροχειρουργικής που συνίσταται στην είσοδο-χρησιμοποίηση του μικροσκοπίου, στην ανάπτυξη μικροχειρουργικών τεχνικών και εν συνεχεία στην δημιουργία ενός ειδικού ”οπλοστασίου” εργαλείων μικροχειρουργικής, αποτέλεσε το δεύτερο βήμα.

 

Το παρόν ”απολαμβάνουμε” το επόμενο βήμα της εξέλιξης των δυνατοτήτων της Νευροχειρουργικής με την είσοδο νέων μεθόδων-τεχνικών που στόχο έχουν την πιο ”κομψή”, πιο αποτελεσματική και ασφαλέστερη αντιμετώπιση των, κάθε φύσεως, νευροχειρουργικών παθήσεων στους ασθενείς.

 

Αυτές οι νέες μέθοδοι-τεχνικές, όπως η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική, η νευροπλοήγηση και άλλες, αποτελούν το αντικείμενο της ενότητας αυτής και θα αναπτυχθούν διεξοδικά παρακάτω.

 

Τέλος, η βελτίωση και η αξιοπιστία των απεικονιστικών μεθόδων(CT-MRI scanning) καθώς επίσης και η διαθεσιμότητα πιο εξελιγμένων αναισθησιολογικών τεχνικών συντέλεσαν θετικά στην ανάπτυξη της Νευροχειρουργικής.

ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΞΥΠΝΙΟ-AWAKE CRANIOTOMY ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ-ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΝΕΥΡΟΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ