417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Νέες Θεραπευτικές Μέθοδοι

Σημαντικές πρόοδοι στο χώρο της Νευροχειρουργικής έχουν λάβει χώρα τα τελευταία 40 χρόνια. Η καλύτερη κατανόηση της ανατομίας και της φυσιολογίας του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (Κ.Ν.Σ) αποτέλεσε το πρώτο βήμα. Κατόπιν τούτου, η ανάπτυξη της καλούμενης Μικροχειρουργικής που συνίσταται στην είσοδο-χρησιμοποίηση του μικροσκοπίου , στην ανάπτυξη μικροχειρουργικών τεχνικών και εν συνεχεία στην δημιουργία ενός ειδικού ”οπλοστασίου” εργαλείων μικροχειρουργικής , αποτέλεσε το δεύτερο βήμα.

 

Το παρόν ”απολαμβάνουμε” το επόμενο βήμα της εξέλιξης των δυνατοτήτων της Νευροχειρουργικής με την είσοδο νέων μεθόδων-τεχνικών που στόχο έχουν την πιο ”κομψή”, πιο αποτελεσματική και ασφαλέστερη αντιμετώπιση των, κάθε φύσεως , νευροχειρουργικών παθήσεων στους ασθενείς.

 

Αυτές οι νέες μέθοδοι-τεχνικές , όπως η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική, η νευροπλοήγηση και άλλες, αποτελούν το αντικείμενο της ενότητας αυτής και θα αναπτυχθούν διεξοδικά παρακάτω.

 

Τέλος, η βελτίωση και η αξιοπιστία των απεικονιστικών μεθόδων(CT-MRI scanning) καθώς επίσης και η διαθεσιμότητα πιο εξελιγμένων αναισθησιολογικών τεχνικών συντέλεσαν θετικά στην ανάπτυξη της Νευροχειρουργικής.

 

ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΞΥΠΝΙΟ-AWAKE CRANIOTOMY ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ-ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΝΕΥΡΟΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ