417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Πνευμονολογική

(Νέα Πτέρυγα, 3ος όροφος)

Δύναμη Κλινικής: 33 Κλίνες

 

Εργαστήρια Κλινικής:

Λειτουργικών δοκιμασιών πνεύμονος και «πρόκλησης» .

Διακοπής καπνίσματος.

Μελέτης ύπνου.

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Εβδομαδιαίο Ενδοκλινικό πρόγραμμα εκπαίδευσης ειδικευόμενων ιατρών.

Εβδομαδιαία παρουσίαση περιστατικών σε συνεργασία με το Νοσοκομείο «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».

Εβδομαδιαία επιστημονική συγκέντρωση του Νοσοκομείου.

Παρακολούθηση-Συμμετοχή σε Ιατρικά Συνέδρια και επιστημονικές εκδηλώσεις εσωτερικού και εξωτερικού.

Μηνιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Βρογχολογικής Εταιρείας στο «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» και στο «ΝΝΘΑ ΣΩΤΗΡΙΑ»

 

Χορήγηση Ειδικότητας: Πλήρης ειδικότητα Πνευμονολογίας, 3μηνη εκπαίδευση στη Βρογχοσκόπηση και στην αξιολόγηση λειτουργικού ελέγχου αναπνοής σε Αναισθησιολόγους και άλλης ειδικότητας ιατρούς.