417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Πνευμονολογική

(Νέα Πτέρυγα, 3ος όροφος)

Δύναμη Κλινικής: 18 Κλίνες

 

Η Πνευμονολογική Κλινική παρέχει πλήρη χρόνο ειδίκευσης στην Πνευμονολογία και διαχειρίζεται ασθενείς με παθήσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα της ειδικότητας.

 

Διαθέτει τα εξής τμήματα:

 

α. Επεμβατικό Τμήμα

Διενεργούνται υπό μέθη διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις με τη χρήση βρογχοσκοπίων.

Προσεχώς η Πνευμονολογική Κλινική θα διαθέτει και ενδοβροχικό υπέρηχο δίνοντας τη δυνατότητα κατευθυνόμενης λήψης βιοπτικού υλικού.

Επιπλέον διενεργούνται υπό υπέρηχο κατευθυνόμενες παρακεντήσεις υπεζωκότως, καθώς και τοποθέτηση καθετήρων παροχέτευσης και πλευρόδεση στις κακοήθεις πλευριτικές συλλογές.

 

β. Κλίνες μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού.

 

γ. Εργαστήριο μελέτης διαταραχών στον ύπνο.

 

δ. Εργαστήριο Λειτουργικού ελέγχου της αναπνοής.

 

ε. Εξωτερικά Ιατρεία (3 φορές την εβδομάδα).

 

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

 

Σε τακτική βάση πραγματοποιούνται μαθήματα στους ειδικευόμενους ιατρούς καλύπτοντας όλο το γνωστικό αντικείμενο της πνευμονολογίας.

Το επεμβατικό τμήμα διαθέτει πρόπλασμα με δυνατότητα προσομοίωσης βρογχοσκόπησης προς εκπαίδευση των ειδικευομένων της.

Συμμετοχή σε συνέδρια – δημοσιεύσεις.