417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Πλαστική

(Παλαιά Πτέρυγα, 4ος Όροφος)

 

 

Ερευνητική Δραστηριότητα:

 

  • Πρώτη συγγραφή άρθρου και κλινική εφαρμογή Πανελλήνια των κρημνών Διατιτραινουσών αρτηριών στην αποκατάσταση των κατακλίσεων.
  • Πρώτη μικροχειρουργική μεταμόσχευση κρημνού στην ιστορία του ΝΙΜΤΣ και πρώτη εφαρμογή Πανελλήνια της μικροχειρουργικής μεταφοράς ιστών με την χρήση βαριοσκοπίου και όχι μικροσκοπίου.
  • Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην αποκατάσταση μετατραυματικών & μετά από ογκεκτομές ελλειμμάτων ποικίλης αιτιολογίας με μικροχειρουργική μεταμόσχευση αγγειούμενων ιστών.
  • Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη χειρουργική της χειρός.
  • Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην αποκατάσταση της περιοχής κεφαλής & τραχήλου.
  • Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην επανορθωτική χειρουργική της ρινός.
  • Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην αντιμετώπιση τραυματικών και χρόνιων ελλειμμάτων- παθήσεων του κάτω άκρου με μικροχειρουργική μεταμόσχευση ιστών.
  • Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην αποκατάσταση μαστού μετά μαστεκτομή με αυτόλογο ιστό και πρώτη κλινική εφαρμογή στην ιστορία του ΝΙΜΤΣ άμεσης αποκατάστασης μαστεκτομής με αγγειούμενο ιστό από κοιλιακή χώρα.