417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Πλαστική

(Παλαιά Πτέρυγα, 4ος Όροφος)

 

Ερευνητική Δραστηριότητα:

Πρώτη συγγραφή άρθρου και κλινική εφαρμογή Πανελλήνια των κρημνών Διατιτραινουσών αρτηριών στην αποκατάσταση των κατακλίσεων.

Πρώτη μικροχειρουργική μεταμόσχευση κρημνού στην ιστορία του ΝΙΜΤΣ και πρώτη εφαρμογή Πανελλήνια της μικροχειρουργικής μεταφοράς ιστών με την χρήση βαριοσκοπίου και όχι μικροσκοπίου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην αποκατάσταση μετατραυματικών & μετά από ογκεκτομές ελλειμμάτων ποικίλης αιτιολογίας με μικροχειρουργική μεταμόσχευση αγγειούμενων ιστών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη χειρουργική της χειρός.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην αποκατάσταση της περιοχής κεφαλής & τραχήλου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην επανορθωτική χειρουργική της ρινός.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην αντιμετώπιση τραυματικών και χρόνιων ελλειμμάτων- παθήσεων του κάτω άκρου με μικροχειρουργική μεταμόσχευση ιστών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην αποκατάσταση μαστού μετά μαστεκτομή με αυτόλογο ιστό και πρώτη κλινική εφαρμογή στην ιστορία του ΝΙΜΤΣ άμεσης αποκατάστασης μαστεκτομής με αγγειούμενο ιστό από κοιλιακή χώρα.