417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Σταθμός Αιμοδοσίας

(Κτήριο Διοίκησης, 1ος όροφος)

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-7288467

Ώρες λειτουργίας: 08:30 έως 14:30 τις εργάσιμες ημέρες.