417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Β’ Παθολογική

Β’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ (ΣΑΜΧ ΔΙΑΒΗΤΗ)

(Νέα Πτέρυγα, 4ος όροφος)

Δύναμη Κλινικής: 33 Κλίνες

 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε πάσχοντες από μεταβολικά νοσήματα. Σημαντική είναι η ερευνητική και κλινική δραστηριότητα του τμήματος στην παρακολούθηση και στο θεραπευτικό χειρισμό ατόμων που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη.

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Ενδοκλινική εκπαίδευση: – Βιβλιογραφική ενημέρωση – Ανάπτυξη τρεχόντων θεμάτων – Διαφοροδιάγνωση κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ασθενών

Εβδομαδιαία επιστημονική συγκέντρωση του Νοσοκομείου.

Παρακολούθηση-Συμμετοχή σε Ιατρικά Συνέδρια και επιστημονικές εκδηλώσεις εσωτερικού και εξωτερικού.

 

Ερευνητική Δραστηριότητα:

Εκπόνηση κλινικών ερευνών σχετικά με το Σακχαρώδη Διαβήτη και την 3η ηλικία.

Συμμετοχή σε ελληνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα.

 

Χορήγηση Ειδικότητας: Πλήρης ειδικότητα Παθολογίας, χορήγηση εξειδίκευσης στο ΣΑΜΧ διαβήτη.

 

Κλινική Άσκηση: Πλήρης ειδικότητα Παθολογίας, χορήγηση εξειδίκευσης στο ΣΑΜΧ διαβήτη.