417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Νεφρολογική

(Νέα Πτέρυγα, 6ος όροφος)

Δύναμη Κλινικής: 20 Κλίνες

 

Αποτελείται από:

Μονάδα Αιμοκάθαρσης / Πλασμαφαίρεσης

(κλασική, αιμοκάθαρση on-line hemo (dia)-filtration, CRRT)

 

Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης

(αυτοματοποιημένη περιτοναϊκή κάθαρση)

 

Τμήμα Κλινικής Νεφρολογίας

– Εμπειρία στη Διενέργεια Διαδερμικής Βιοψίας νεφρού με υπερηχογράφημα σε real time

– Χρόνια Νεφρική Νόσος (αναιμία, οστική νόσος)

– Συστηματικά Νοσήματα –Σπειραματονεφρίτιδες

– Αρτηριακή Υπέρταση

– Σακχαρώδης Διαβήτης και Διαβητική Νεφροπάθεια

– Γηριατρικοί Ασθενείς

– Σπάνια Νοσήματα (Οζώδης Σκλήρυνση, ν. Fabry, κ.α)

– Μεταβολικά Νοσήματα

– Προμεταμοσχευτικός Έλεγχος

– Συνεργασία με ακτινολογικό (διαγνωστικό και επεμβατικό ) και αγγειοχειρουργικό τμήμα για προετοιμασία ασθενών για ένταξη σε θεραπεία υποκατάστασης

– Consultation σε όλα τα τμήματα του νοσοκομείου για διαχείριση περιστατικών με οξεία νεφρική βλάβη, ηλεκτρολυτικές διαταραχές

 

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα:

Μαθήματα ειδικευομένων στη Νεφρολογία κάθε Δευτέρα 12:30 μμ

  • Ενδοκλινική εκπαίδευση: – Βιβλιογραφική ενημέρωση – Ανάπτυξη τρεχόντων θεμάτων – Διαφοροδιάγνωση κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ασθενών
  • Εβδομαδιαία επιστημονική συγκέντρωση του Νοσοκομείου.
  • Παρακολούθηση-Συμμετοχή σε Ιατρικά Συνέδρια και επιστημονικές εκδηλώσεις εσωτερικού και εξωτερικού.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Κλινικής κάντε “κλικ” εδώ

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό της Κλινικής κάντε “κλικ” εδώ

 

Ερευνητική δραστηριότητα: Συμμετοχή σε πολυκεντρικές κλινικές μελέτες.

Χορήγηση Ειδικότητας: Πλήρης ειδικότητα Νεφρολογίας.