417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Χαρακτηριστικά

Το ΝΙΜΤΣ είναι Γενικό Νοσοκομείο και διαθέτει όλες τις Ιατρικές ειδικότητες, αναπτύσσει περί τις 405 κλίνες, κάθε χρόνο νοσηλεύονται πάνω από 15.000 ασθενείς και εξετάζονται στα Εξωτερικά του Ιατρεία περί τις 100.000 ασθενείς.