417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Οικονομική Υπηρεσία

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος ορίζεται ανώτερος ή ανώτατος εν ενεργεία ή εν αποστρατεία Αξιωματικός του Οικονομικού. Αρμοδιότητα του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών είναι να διαχειρίζεται τα οικονομικής φύσης ζητήματα του Ιδρύματος.

 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-7288178

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο/e-mail: doy-nimts@army.gr

Στην οικονομική υπηρεσία του ΝΙΜΤΣ υπάγονται:

 

Α. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Στο Λογιστήριο υπάγονται:

α. Γραφείο Προϋπολογισμού – Ακίνητης Περιουσίας

β. Γραφείο Δαπανών

γ. Γραφείο Μισθοδοσίας

δ. Γραφείο Νοσηλιών

 

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Στη Γενική Διαχείριση υπάγονται:

Γραφείο Διαχείρισης Υλικού

Γραφείο Διαχείρισης Τροφίμων

Γραφείο Διαχείρισης Καυσίμων

 

Γ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Στο Τμήμα Προμηθειών υπάγονται:

Γραφείο Προισταμένου Προμηθειών

Γραφείο Δημοσίων Διαγωνισμών

Γραφείο Πρόχειρων Διαγωνισμών

 

Δ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών (ΥΠΕΕΔ)

Είναι ανεξάρτητη υπηρεσία υπαγόμενη απ’ ευθείας στον Γενικό Δντή του Νοσσοκομείου.