417 Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μ.Τ.Σ

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
2107227523

Τηλεφωνικό Κέντρο:
2107288001

Ογκολογικό Τμήμα

Τμήμα Ημερήσιας Νοσηλείας με 6 πολυθρόνες θεραπείας για τη χορήγηση ενδοβλέβιας συστηματικής θεραπείας σε εξωτερική βάση.